******
Alkmaar, vm. St.-Dominicus
Homepage        Orgels in Gebruik         Verdwenen orgels / Kerken
1897/98 - Door M. Maarschalkerweerd wordt een nieuw orgel gebouwd.
Dispositie  1898
Hoofdklavier
Bourdon      16'
Prestant      8' 
Roerfluit     8' 
Flûte travers 8' 
Octaaf        4' 
Roerfluit     4' 
Quint         3' 
Octaaf        2' 
Mixtuur
Cornet
Trompet       8' 
Bovenklavier
Salicionaal    8'
Holpijp        8' 
Viola di Gamba 8' 
Violino        8' 
Flûte dolce    4'
Gemshoorn      2' 
Pedaal
Subbas  16'
Octaaf   8'
Fluit    4'
Bazuin  16'

 

Pedaalkoppelingen op beide manualen
Klavierkoppelingen

Pneumatische tractuur (Weigle)


1907 -  Gemshoorn 2' vervangen door Voix Celeste 8', fa. Vermeulen, Alkmaar, later gevolgd door de vervanging van de Violino 8' door een Prestant 4'.

1918 -  Plaatsing electrische windmachine

1919 - Schoonmaakbeurt en vervanging originele speeltafel

1922 - Aanbrengen zwelkast om Positief (Bovenklavier)

1939 - Vervanging van de pneumatische tractuur

1954 -  Ombouw naar electro-pneumatische systeem: de beide zijtoren worden 1 ½ meter naar voren gebracht, terwijl de middenkas tegen de achtermuur wordt gezet, om zo meer ruimte voor het zangkoor te scheppen. 

Halverwege de 70er jaren werd de kerk gesloten. 
In 1984 zijn frontdelen en pijpwerk verwerkt in het 'nieuwe' orgel voor de Willibrorduskerk te Bodegraven. De speeltafel werd gebruikt bij een renovatie van het Vermeulenorgel in de St. Josephkerk te Alkmaar.

 
Het neogotische front van het Maarschalkerweerdorgel 
(ontwerp van Cuypers?).Verdwenen Orgels / Kerken
laatste bewerking: 26-09-2001
bronnen:
- info van Aart de Kort
- ingebruiknamebrochure Adema-orgel St.-Willibrorduskerk te Bodegraven door Ton van Eck.
- "Het orgel" van 15 september 1897.